Kontakt

Porsche Leasing d.o.o.
Trg međunarodnog prijateljstva 24
71000 Sarajevo, BIH
Telefon: 033 257 147
Fax: 033 257 149

JIB: 4202098010005
PDV : 202098010005
Mat. broj: 65-01-0350-15
Broj žiro računa: 1610000138130048
Raiffeisen Bank d.d.


Podružnica Banja Luka
Milana Kranovića 2
78000 Banja Luka
Telefon: 051 258 850
ID: 4202098010013


Porsche Partner d.o.o.
Trg međunarodnog prijateljstva 24
71000 Sarajevo, BIH
Telefon: 033 257 147
Fax: 033 257 149
JIB: 4202097630000
Općinski sud u Sarajevu: MBS: 65-01-0341-15