Obavještenje postojećim korisnicima lizinga

Porsche Leasing d.o.o. pruža mogućnost određenim svojim Korisnicima lizinga da, uz ostvarenje uslova, a u cilju oporavka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja "COVID-19", koriste sljedeće posebne mjere: 

  • Mjera "Grace period" za otplatu mjesečnih lizing naknada, u skladu sa planom otplate, u periodu od 3 mjeseca uz produženje ugovorenog roka otplate po ugovorima o finansijskom lizingu za dodatna 3 mjeseca.
    Tokom "Grace perioda" Porsche Leasing d.o.o. će vršiti obračun kamate koja će dospijevati mjesečno na plaćanje. 
  • Mjera "Produženje roka dospijeća obaveze na 90 dana" od momenta prometa usluge za sve buduće lizing naknade/najamnine po ugovorima o operativnom lizingu.
    Korisniku lizinga se na mjesečnoj osnovi izdaju računi za mjesečne lizing naknade uz pomjereni rok dospijeća za 90 dana. 

Korisnici lizinga mogu se obratiti Porsche Leasingu d.o.o. sa pisanim zahtjevom za primjenu mjere/a, gdje će dobiti sve neophodne informacije o uslovima i efektima mjere (ponudu), a nakon čega su Korisnici lizinga dužni izjasniti se o ponudi.

Zahtjevi za primjenu mjere/a mogu se podnositi Porsche Leasingu do 30.09.2021. godine.

 

Porsche Leasing d.o.o. će vršiti analizu kreditnog rizika koji se odnosi na Korisnike lizinga koji podnesu zahtjev za navedene mjere, te ukoliko procjeni da je primjena mjera opravdana i da su ispunjeni uslovi za odobravanje mjere, o tome će obavijestiti Korisnika lizinga.

Porsche Leasing d.o.o. zadržava pravo da od Korisnika lizinga zatraži dodatne informacije i dokumentaciju u cilju procjene opravdanosti mjere. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:  info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba.