SEAT

Prodaja i servis

AUDI CENTAR BANJA LUKA
Banja Luka, Milana Karanovića 2
Tel.: 051 258 670 Fax: 051 258 676
www.audicentar.com

AUTORAD Brčko
Brčko, Grbavica bb
Tel.: 0 49 301 177
www.autorad-doo.com

AUTORAD Bijeljina
Bijeljina, Knez Ive od Semberije 88
Tel.: 055 243 055
www.autorad-doo.com

HERCEGOVINA AUTO
Mostar, Bišće polje bb
Tel.:  036 576 489
www.hercegovinaauto.ba

INTERAUTO (SEAT Centar)
Tuzla, Prve tuzlanske brigade 2
Tel.: 035 265 265 Fax: 035 265 267
www.interauto.ba 

PIA BH SARAJEVO
Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16
Tel.: 033 775 315; 033 775 316
Fax: 033 555 126
www.porschesarajevo.ba 

UNA AUTO
Bihać , Plješevička 157
Tel.: 037 350 008 Fax: 037 328 060
www.unaauto.ba

Servis

AUDI CENTAR BANJA LUKA
Banja Luka, Milana Karanovića 2
Tel.: 051 258 670 Fax: 051 258 676
www.audicentar.com