Caddy Furgon

Uštedite do 10.000 KM na Zimskoj lagerskoj rasprodaji.

Isplati se!

Caddy Furgon
Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga
28.730,45 KM
PDV [17% ]
4.174,51 KM
Vrijednost predmeta leasinga bez PDV-a
24.555,94 KM
Učešće od bruto vrijednosti 20,00 %
5.746,09 KM
Iznos finansiranja
22.984,37 KM
Trajanje Ugovora
60 mjeseci
Mjesečna leasing naknada
439,02 KM
Nominalna kamatna stopa
5.50%
Efektivna kamatna (EKS/ELIN) stopa bez PDV-a
6.73%
Efektivna kamatna stopa (EKS/ELIN) sa PDV-om
8.08%
PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće 20,00 %
5.746,09 KM
Neto troškovi zaključenja Ugovora 1,50%
368,34 KM
Neto troškovi provjere Korisnika leasinga
10,00 KM
PDV na kamatu, neto troškove zaključenja Ugovora i troškove provjere Korisnika leasinga
635,03 KM
Prva mjesečna leasing naknada
439,02 KM
UKUPNO PRVO PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE PREDMETA LEASINGA
7.198,48 KM

Nominalna kamatna stopa je promjenljiva i vezana je za tromjesečni EURIBOR i iznosi 5,50%. Iskazane efektivne stope vrijede na dan izrade ponude. 

U ponudu nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije. 

Korisnik leasinga izvršava sva plaćanja u KM prema srednjem kursu za EUR na dan plaćanja kod Centralne banke BiH. 

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima i može se mijenanjati ovisno od procjene boniteta i od ponuđenih sredstava obezbjeđenja