AUDI Q5 2.0 TDI clean diesel quattro Business

3 rate, 2 godine, 0 kamata

3 rate: 1/3 plati starim vozilom, kao učešće. 2 godine: 2/3 plati u naredne 2 godine. 0 kamata: NKS 0%, EKS 1%. 

Akcija se odnosi na pravna lica i sve Audi modele. Tabela ispod je ilustrativni primer za AUDI Q5 2.0 TDI clean diesel quattro Business.

AUDI Q5 2.0 TDI clean diesel quattro Business
Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga:
83.256,06 KM
PDV [17% ]
12.097,03 KM
Vrijednost predmeta leasinga bez PDV-a
71.159,03 KM
Učešće od bruto vrijednosti 33,33 %
27.749,24 KM
Iznos finansiranja
55.506,83 KM
Trajanje Ugovora
24 mjeseci
Mjesečna leasing naknada
27.753,42 KM
Nominalna kamatna stopa
0.00%
Efektivna kamatna (EKS/ELIN) stopa bez PDV-a
0.86%
Efektivna kamatna stopa (EKS/ELIN) sa PDV-om
1.00%
PLAČANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće 33,33 %
27.749,24 KM
Neto troškovi zaključenja Ugovora 1,00%
711,59 KM
Neto troškovi provjere Korisnika leasinga
0,00 KM
PDV na kamatu, neto troškove zaključenja Ugovora i troškove provjere Korisnika leasinga
120,97 KM
Prva mjesečna leasing naknada
0,00 KM
UKUPNO PRVO PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE PREDMETA LEASINGA
28.581,80 KM

Nominalna kamatna stopa je promjenljiva i vezana je za tromjesečni EURIBOR i iznosi 0,00%.  Iskazane efektivne stope vrijede na dan izrade ponude.

U ponudu nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije.

Korisnik leasinga izvršava sva plaćanja u KM prema srednjem kursu za EUR na dan plaćanja kod Centralne banke BiH.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima i može se mijenanjati ovisno od procjene boniteta i od ponuđenih sredstava obezbjeđenja.