Nova Škoda Rapid

Snovi postaju stvarnost uz finansiranje putem Porsche Leasinga.

Nova Škoda Rapid
Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga:
25.600,00 KM
PDV [17%]
3.719,66 KM
Vrijednost predmeta leasinga bez PDV-a
21.880,34 KM
Učešće od bruto vrijednosti 30,00 %
7.680,00 KM
Iznos finansiranja
17.920,00 KM
Trajanje Ugovora
60 mjeseci
Mjesečna leasing naknada
298,67 KM
Nominalna kamatna stopa
0.00%
Efektivna kamatna (EKS/ELIN) stopa bez PDV-a
0.40%
Efektivna kamatna stopa (EKS/ELIN) sa PDV-om
0.47%
PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće 30.00 %
7.680,00 KM
Neto troškovi zaključenja Ugovora, 0,75%
164,09 KM
Neto troškovi provjere Korisnika leasinga
10,00 KM
PDV na kamatu, neto troškove zaključenja Ugovora i troškove provjere Korisnika leasinga
29,60 KM
Prva mjesečna leasing naknada
298,67 KM
UKUPNO PRVO PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE PREDMETA LEASINGA
8.182,36 KM

Nominalna kamatna stopa je promjenljiva i vezana je za tromjesečni EURIBOR i iznosi 0,00%. Iskazane efektivne stope vrijede na dan izrade ponude.

Korisnik leasinga izvršava sva plaćanja u KM prema srednjem kursu za EUR na dan plaćanja kod Centralne banke BiH.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima i može se mijenanjati ovisno od procjene boniteta i od ponuđenih sredstava obezbjeđenja.