T-Roc Style 1.5 TSI ACT

OGRANIČENA PONUDA. NEOGRANIČEN UŽITAK.

 

T-Roc Style 1.5 TSI ACT
Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga
45.000,00 KM
PDV [17% ]
6.538,46 KM
Vrijednost predmeta leasinga bez PDV-a
38.461,54 KM
Učešće od bruto vrijednosti 33,01 %
14.854,49 KM
Iznos finansiranja
30.145,50 KM
Trajanje Ugovora
60 mjeseci
Mjesečna leasing naknada
555,05 KM
Nominalna kamatna stopa
3.99%
Efektivna kamatna (EKS/ELIN) stopa bez PDV-a
4.73%
Efektivna kamatna stopa (EKS/ELIN) sa PDV-om
5.64%
PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće
33,01% - 14.854,49 KM
Neto troškovi zaključenja Ugovora 1,00%
384,61 KM
Neto troškovi provjere Korisnika leasinga
10,00 KM
PDV na kamatu, neto troškove zaključenja Ugovora i troškove provjere Korisnika leasinga
603,80 KM
Prva mjesečna leasing naknada
555,05 KM
UKUPNO PRVO PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE PREDMETA LEASINGA
16.407,95 KM

U ponudu nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije.

Korisnik leasinga izvršava sva plaćanja u KM prema srednjem kursu za EUR na dan plaćanja kod Centralne banke BiH.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima i može se mijenanjati ovisno od procjene boniteta i od ponuđenih sredstava obezbjeđenja.