Arteon R-Line 2.0 TDI DSG

OGRANIČENA PONUDA. NEOGRANIČEN UŽITAK.

Arteon R-Line 2.0 TDI DSG
Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga:
70.700,00 KM
PDV [17% ]
10.272,65 KM
Vrijednost predmeta leasinga bez PDV-a
60.427,35 KM
Učešće do bruto vrednosti
23,25% - 16.437,75 KM
Iznos finansiranja
54.262,25 KM
Trajanje Ugovora
60 mjeseci
Mjesečna leasing naknada
999,08 KM
Nominalna kamatna stopa
3.99%
Efektivna kamatna (EKS/ELIN) stopa bez PDV-a
4.65%
Efektivna kamatna stopa (EKS/ELIN) sa PDV-om
5.54%
PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće
23,25% - 16.437,75 KM
Neto troškovi zaključenja Ugovora 1,00%
604,27 KM
Neto troškovi provjere Korisnika leasinga
10 KM
PDV na kamatu, neto troškove zaključenja Ugovora i troškove provjere Korisnika leasinga
1.070,43 KM
Prva mjesečna leasing naknada
999,08 KM
UKUPNO PRVO PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE PREDMETA LEASINGA
19.121,53 KM

U ponudu nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije.

Korisnik leasinga izvršava sva plaćanja u KM prema srednjem kursu za EUR na dan plaćanja kod Centralne banke BiH.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima i može se mijenanjati ovisno od procjene boniteta i od ponuđenih sredstava obezbjeđenja.